Monday, August 29, 2016

Quyền giám sát của người dân đối với nhân viên Nhà nước

Ngày càng nhiều người bỏ quốc tịch Việt Nam

Để loại bỏ ‘nhóm lợi ích bán nước hại dân’

Khôi phục lòng tin và sự đối thoại

 Lần Gặp "Bác Hồ" Tôi Bị Mất Trinh

• Để bác cấy hạt giống đỏ cho cháu, cháu mang về miền Nam cho bác nhé.

Bác bồng tôi lên giường, hai tay bác đè tôi ra và lột áo quần tôi. Bác như một con cọp đói mồi, sau một hồì kháng cự tôi biết mình không thể nào làm gì hơn nên đành nằm xuôi tay... Hai hàng lệ một cô gái miền Nam vừa tròn 15 tuổi đã bị bác cướp đi mất cái trong trắng.

=>Đọc thêm=>