Wednesday, March 30, 2016

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VỀ NHÂN QUYỀN

Pic Ðiều 1:
 Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền. Mọi  người đều được phú bẩm về lý trí và lương tâm và vì thế phải đối xử với  nhau trên tinh thần bác ái.

Ðiều 2:
 Mọi người đều được hưởng tất cả những quyền và tự do được công bố trong  Bản Tuyên Ngôn này và không có một sự phân biệt nào, như chủng tộc, màu  da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay tất cả quan  điểm khác, quốc tịch hay nguồn gốc xã hội, tài sản, nơi sinh, hay tất cả  những hoàn cảnh khác. Hơn nữa, cũng không được có sự phân biệt nào đối  với con người sống trên một quốc gia hay trên một lãnh thổ, căn cứ trên  cơ chế chính trị, nền tảng luật pháp hay quy chế quốc tế của quốc gia  hay lãnh thổ đó. Cho dù quốc gia hay lãnh thổ này độc lập hay dưới sự  bảo hộ, không được tự trị hay ở trong tình trạng bị hạn chế về chủ  quyền.

Ðiều 3:
 Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và an toàn cá nhân.

Ðiều 4:
 Không ai bị cưỡng bức làm nô lệ hay tôi đòi. Chế độ nô lệ và buôn bán nô lệ dưới mọi hình thức đều bị nghiêm cấm.

Ðiều 5:
 Không một người nào phải chịu cực hình, tra tấn, hay bất kỳ hình thức  đối xử, hoặc trừng phạt bất nhân, hay có tính cách lăng nhục.

Ðiều 6:
 Ở bất cứ nơi nào, mỗi người đều có quyền được công nhận tư cách con người của mình trước pháp luật.

Ðiều 7:
 Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, và phải được bảo vệ một  cách bình đẳng, không kỳ thị phân biệt. Tất cả đều được quyền bảo vệ  ngang nhau, chống lại mọi kỳ thị vi phạm Bản Tuyên Ngôn này, cũng như  chống lại mọi kích động dẫn đến kỳ thị như vậy.

Ðiều 8:
 Mọi người đều có quyền được bảo vệ và bênh vực bởi các cơ quan tư pháp  quốc gia có thẩm quyền về các hành vi vi phạm các quyền căn bản, do Hiến  Pháp và Luật Pháp quy định.

Ðiều 9:
 Không một ai bị bắt bớ, cầm tù hay lưu đày một cách độc đoán.

Ðiều 10:
 Mọi người đều có bằng nhau quyền được phân xử công khai và công bằng,  trước một tòa án độc lập và vô tư, để được phán quyết về các quyền lợi  và nhiệm vụ của mình, hay về những tội phạm mà mình bị cáo buộc.

Ðiều 11: 
    Khi truy tố trước pháp luật, mọi người được xem là vô tội, cho đến  khi pháp luật chứng minh là có tội, trong một phiên tòa công khai và tòa  án này phải cung ứng tất cả mọi bảo đảm cần thiết cho quyền biện hộ của  đương sự.
    Không ai có thể bị kết án khi có những hành động hay sơ suất xảy ra  vào lúc mà luật pháp của quốc gia hay quốc tế không quy định đó là một  hành vi phạm pháp. Tương tự như vậy, không được áp đặt một hình phạt nào  nặng hơn hình phạt được ấn định vào lúc hành vi phạm pháp xảy ra.

Ðiều 12:
 Không một ai bị xâm phạm một cách độc đoán về đời sống riêng tư, gia  đình, nhà ở, hay thư tín, cũng như bị xúc phạm danh dự hay tiếng tăm của  mình. Mọi người đều có quyền được luật pháp bảo vệ, trước những xâm  phạm và xúc phạm như vậy.

Ðiều 13: 
    Mọi người có quyền tự do di chuyển và cư trú, trong phạm vi biên giới của quốc gia.
    Mọi người đều có quyền rời khỏi lãnh thổ bất kỳ nước nào, kể cả nước của mình, và quyền trở về xứ sở.

Ðiều 14: 
    Trước sự ngược đãi, mọi người đều có quyền tị nạn và tìm sự dung thân tại các quốc gia khác.
    Quyền này không được kể đến, trong trường hợp bị truy nã thật sự vì  các tội phạm không có tính chính trị, hay do những hành vi trái với  những mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc.

Ðiều 15: 
    Mọi người đều có quyền có quốc tịch.
    Không một ai bị tước bỏ quốc tịch, hay bị từ chối quyền thay đổi quốc tịch, một cách độc đoán.

Ðiều 16: 
    Nam và nữ trong tuổi trưởng thành có quyền kết hôn và lập gia đình,  mà không bị hạn chế về lý do chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Nam nữ  đều có quyền bình đẳng lúc kết hôn, trong đời sống vợ chồng và lúc ly  hôn.
    Hôn nhân chỉ có thể tiến hành khi cả hai đều được tự do quyết định và đồng ý thật sự.
    Gia đình phải được xem là một đơn vị tự nhiên và căn bản của xã hội, và được quyền bảo vệ của xã hội và quốc gia.

Ðiều 17: 
    Mọi người đều có quyền sở hữu tài sản cá nhân cũng như tập thể.
    Không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình một cách độc đoán.

Ðiều 18:
 Mọi người đều có quyền về tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo. Quyền  này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng, cũng như  quyền tự do biểu lộ tôn giáo hay tín ngưỡng của mình, với tư cách cá  nhân hay tập thể, ở nơi công cộng hay nơi chốn riêng, bằng sự truyền  dạy, thực hành, thờ phượng và áp dụng các nghi thức đạo giáo.

Ðiều 19:
 Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Quyền này  bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và được tự do  tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện  truyền thông bất kể biên giới.

Ðiều 20: 
    Mọi người đều có quyền tự do hội họp và lập hội, một cách ôn hòa.
    Không một ai có thể bị cưỡng bách gia nhập vào một đoàn thể.

Ðiều 21: 
    Mọi người đều có quyền tham gia vào việc điều hành xứ sở của mình,  một cách trực tiếp hay qua các đại biểu được tuyển chọn một cách tự do.
    Mọi người đều có quyền đón nhận những dịch vụ công cộng của quốc gia một cách bình đẳng.
    Ý muốn của người dân phải là nền tảng của quyền lực chính quyền. Ý  muốn này phải được thể hiện qua các cuộc bầu cử định kỳ và thực sự, bằng  phiếu kín, qua phương thức phổ thông và bình đẳng đầu phiếu, hay các  phương thức tương đương của bầu cử tự do.

Ðiều 22:
 Vì là thành viên của xã hội, mỗi người đều có quyền an ninh xã hội, qua  các cố gắng của quốc gia và hợp tác quốc tế, dựa theo phương cách tổ  chức và tài nguyên của mỗi nước. Quyền này được đặt trên căn bản của sự  thụ hưởng những quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa, cần thiết cho nhân  phẩm và sự phát triển tự do của mỗi cá nhân.

Ðiều 23: 
    Mọi người đều có quyền làm việc, quyền tự do chọn việc làm, quyền  được hưởng các điều kiện làm việc chính đáng và thuận lợi đối với công  việc, và quyền được bảo vệ chống thất nghiệp.
    Mọi người, không vì lý do kỳ thị nào, đều có quyền được hưởng lương bổng như nhau cho cùng một công việc.
    Mọi người làm việc đều được quyền hưởng thù lao một cách công bằng  và thích hợp, khả dĩ bảo đảm cho bản thân và gia đình mình một cuộc sống  xứng đáng với nhân phẩm, cũng như được trợ giúp nếu cần, qua các phương  thức bảo vệ xã hội khác.
    Mọi người đều có quyền thành lập và tham gia vào các nghiệp đoàn, để bảo vệ quyền lợi của mình.

Ðiều 24:
 Mọi người đều có quyền nghỉ ngơi và giải trí, kể cả việc hạn chế hợp lý số giờ làm việc, và các ngày nghỉ định kỳ có trả lương.

Ðiều 25:
    Mọi người đều có quyền được hưởng một mức sống phù hợp với sức khỏe  và sự no ấm cho bản thân và gia đình bao gồm: thực phẩm, quần áo, nhà ở,  y tế và các dịch vụ xã hội cần thiết, quyền an sinh trong lúc thất  nghiệp, đau ốm, tàn tật, góa bụa, tuổi già hay các tình huống thiếu thốn  khác do các hoàn cảnh ngoài khả năng kiểm soát của mình.
    Các bà mẹ và trẻ con phải được hưởng sự chăm sóc và trợ giúp đặc  biệt. Tất cả mọi trẻ con, sinh có hôn thú hay không, đều được xã hội bảo  vệ một cách bình đẳng.

Ðiều 26:
Mọi người đều có quyền được giáo dục. Giáo dục phải được miễn phí,  ít nhất là ở bậc tiểu học và căn bản. Giáo dục tiểu học phải bắt buộc.  Giáo dục kỹ thuật và chuyên nghiệp phải được mở rộng và giáo dục đại học  phải được mở rộng bình đẳng cho mọi người, trên căn bản tài năng xứng  đáng.

    Giáo dục phải được điều hướng để phát triển đầy đủ nhân cách, và  củng cố sự tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do căn bản. Giáo dục  phải nhằm cổ vũ sự cảm thông, lòng khoan dung, và tình hữu nghị giữa mọi  quốc gia, mọi nhóm chủng tộc hoặc tôn giáo, và hỗ trợ việc phát triển  các sinh hoạt của Liên Hiệp Quốc nhằm duy trì hòa bình.
    Cha mẹ có quyền ưu tiên chọn lựa phương cách giáo dục dành cho con cái mình.

Ðiều 27:
    Mọi người đều có quyền tự do tham gia sinh hoạt văn hóa cộng đồng,  thưởng thức các bộ môn nghệ thuật, và cùng chia sẻ các tiến bộ khoa học  cũng như các lợi ích của khoa học.
    Mọi người đều có quyền được bảo vệ về tác quyền, trên bình diện tinh  thần cũng như quyền lợi vật chất, đối với các tác phẩm khoa học, văn  chương, hay nghệ thuật.

Ðiều 28:
 Mọi người đều có quyền đòi hỏi được sống trong một trật tự xã hội và  trật tự quốc tế, trong đó các quyền và các tự do được đề cập trong Bản  Tuyên Ngôn này có thể được thể hiện đầy đủ.

Ðiều 29: 
    Mọi người đều có bổn phận đối với cộng đồng nào mà chỉ trong đó mới có thể phát triển toàn vẹn và tự do nhân cách của mình.
    Trong việc hành xử nhân quyền và thụ hưởng tự do, mọi người chỉ phải  chịu những hạn chế do luật định, và những hạn chế này chỉ nhằm mục tiêu  bảo đảm sự thừa nhận và tôn trọng nhân quyền, và quyền tự do của những  người khác, cũng như nhằm thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng về luân lý,  trật tự công cộng, và nền an sinh chung trong một xã hội dân chủ.
    Trong bất cứ trường hợp nào, nhân quyền và những quyền tự do này  cũng không được hành xử trái với những mục tiêu và nguyên tắc của Liên  Hiệp Quốc.

Ðiều 30:
 Không một điều nào trong Bản Tuyên Ngôn này được hiểu và hàm ý cho phép  một nước, một nhóm hay một cá nhân nào được quyền có những việc làm hay  hành động nhằm hủy diệt nhân quyền và tự do được thừa nhận trong bản  Tuyên Ngôn này.

Liên Hiệp Quốc, ngày 10 tháng 12 năm 1948

No comments :

Post a Comment


"Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời"

Trong tuần qua nhiều người lính Việt Nam Cộng Hòa bị thương trong cuộc chiến trước đây lại tập trung để tham gia chương trình ‘Tri ân Thương Phế Binh’ với chủ đề “Bên nhau đi nốt cuộc đời”.
Lần Gặp "Bác Hồ" Tôi Bị Mất Trinh
• Để bác cấy hạt giống đỏ cho cháu, cháu mang về miền Nam cho bác nhé.
Bác bồng tôi lên giường, hai tay bác đè tôi ra và lột áo quần tôi.Bác như một con cọp đói mồi, sau một hồì kháng cự tôi biết mình không thể nào làm gì hơn nên đành nằm xuôi tay... Hai hàng lệ một cô gái miền Nam vừa tròn 15 tuổi đã bị bác cướp đi mất cái trong trắng.
=>Đọc thêm=>